20 jaar maatschappelijk ondernemen, SCIANDRI is jarig

In oktober 2001 richtten Gert-Jan Pruijn en Arnoud Peeters, SCIANDRI sportmanagement op. Zij kenden elkaar vanuit het project Topscore Amsterdam waar Gert-Jan projectleider was en waar Arnoud een van de gekozen Amsterdamse wijken activeerde. Zij vonden dat er kansen lagen zowel aan de commerciële kant als aan de maatschappelijke kant van de sport en besloten deze woorden om te zetten naar krachtige daden… en zo geschiedde.

Al snel werden er opdrachten gegund aan de organisatie en kwam er een eind aan de oriënterende fase van de onderneming. Nu de naam nog. SCIANDRI is een Italiaanse wielrenner waarvan de naam was blijven hangen bij beiden als een inspirerende en vooral pakkende naam. Het was dan ook makkelijk om de juiste naam bij de organisatie te kiezen. 

De naam SCIANDRI op zich geeft geen beeld van de werkzaamheden waardoor de toevoegingen ‘sportmanagement’ en ‘vrijetijdsbesteding’ de gekozen richtingen op de juiste wijze omschreef. SCIANDRI ontwikkelde zich snel door gedrevenheid, openheid, vernieuwing en medewerkers. Het netwerk en de reputatie was groot en goed, waardoor aanvragen en opdrachten die binnenkwamen waren daarom zeer divers. Door die diversiteit kon het werk verdeeld worden onder drie richtingen, het sportbuurtwerk, de sportprojecten voor de commerciële wereld en de evenementen voor goede doelen.

SCIANDRI bleef groeien zonder verlies van kwaliteit. Toonaangevende projecten als Ajax Streetwise, het Alliantieteam Almere, Center Parcs Familie weekend, Plus winkelwagentjesschieten, the Ride fort he Roses, Walking Football (in combinatie met het Ouderenfonds), werden bedacht, uitgerold en succesvol uitgevoerd. Ook het aantal personeelsleden bleef groeien. SCIANDRI is trots op haar personeel en wat zij bereiken! Zakgeldjongeren die doorgroeien tot professionals, stagiairs die doorgroeien naar managementfuncties. Alles kan bij SCIANDRI, als je maar de juiste mentaliteit, ambitie en creativiteit hebt.

Door een verschil van inzicht en ondernemingsinteresse zijn de eigenaren in 2016 los van elkaar verdergegaan. De projecten en de medewerkers werden opgedeeld en ieder ging zijn eigen weg. De naam SCIANDRI bleef bij Arnoud waarmee het sportbuurtwerk en de sportstimulering gehandhaafd werden.

Vandaag de dag werken er 57 medewerkers bij SCIANDRI die met elkaar meer dan 140 activiteiten per week organiseren voor tal van doelgroepen (2 tot 104) in met name de wijken in Amsterdam en Almere. Naast lekker bewegen kan de focus op maatschappelijke problematieken liggen.

Social Media is er vaak bij ingeschoten, omdat al onze inzet gaat naar het blij maken en activeren van onze deelnemers. Nu is het de beurt aan Social Media, immers de Social Media maakt een groot deel uit van de hedendaagse communicatie!

Voor een hands-on bedrijf was onze website altijd prima, echter wil SCIANDRI verder en dat verdient een nieuwe online uitstraling. We presenteren met grote trots onze nieuwe website.

Tot slot gaat onze speciale dank uit naar al de medewerkers die voor SCIANDRI hebben gewerkt en/of werken en al de opdrachtgevers die sinds kort of al vele jaren het vertrouwen in ons als maatschappelijke partner hebben.

Namens Team SCIANDRI

Arnoud Peeters