Buurt Sport Coach

Als buurtsportcoach heb je de hoofdtaak om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Natuurlijk doe je dat niet alleen. De buurtsportcoach legt verbinding tussen sportaanbieders zoals verenigingen en bijvoorbeeld met het welzijnswerk, de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de kinderopvang en scholen in zowel het basis en middelbaar onderwijs. Samen krijgen we meer voor elkaar en kunnen er meerdere doelgroepen worden bereikt.

Vaak werkt een buurtsportcoach wijkgericht. Dat houdt in dat er specifiek gekeken wordt naar de sport- en beweegbehoeftes van inwoners binnen een bepaalde wijk. De buurtsportcoach kan zich bezighouden met de uitvoering van sport- en beweegactiviteiten en het begeleiden van groepen maar het kan ook zo zijn dat de buurtsportcoach een coördinerende en verbindende rol heeft.

Zoals je kunt lezen heeft de buurtsportcoach niet één bepaalde taak. Naast het ophalen en inspelen op de sport- en beweegbehoeftes van inwoners, wordt de buurtsportcoach vaak geregeerd vanuit een gemeente om te werken aan een bepaald doel met een bepaalde doelgroep. Door het maatwerk dat geleverd wordt door de buurtsportcoach kan het verschillende werkgebieden, werkgevers, doelen, doelgroepen, taken en rollen op zich nemen. De buurtsportcoach draagt eraan bij dat meer mensen in hun eigen wijk en/of omgeving vaker, gestructureerd en beter kunnen sporten en bewegen én zorgt ervoor dat dit aansluit bij de persoonlijke sport- en beweegbehoeftes.