Overige programma’s

Gezondheids- en leefstijlevenementen;
Evenementen welke zijn ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen gericht op gezondheid en leefstijl. Op deze volledige maatwerkevenementen worden in samenspraak met de opdrachtgever samengesteld. Denk aan Fittestdagen, Ramadansport en Valpreventie. Werk Participatie Inkomen activiteiten

Young Company
Een door SCIANDRI ontwikkeld leer-/werkprogramma. Samen met organisaties welke onder andere werken om jongeren kansen te geven en hen de weg te wijzen in onze samenleving. Het idee is dat zes jongeren, zes maanden meelopen in de praktijk en per maand met elkaar thema’s bespreken. Het doel van dit project is om kwetsbare jongeren perspectief en kans te kunnen bieden om hun toekomst een positieve boost te geven. Ook kijken we hier naar vroegtijdige signalering, preventie en talentontwikkeling.

Bedrijfs- / goede doelen evenementen

Welke vertaling kan SCIANDRI voor u maken?