Sport mix

Sportmix is gericht op deelnemers van 6 tot en met 12 jaar. De inhoud van de sportmix activiteiten kent verschillende thema’s en wordt er geluisterd naar de wensen en behoeftes van onze deelnemers. Tikspelen, balspelen, estafettevormen en toernooivormen in verschillende sporten komen aan bod. Wij bieden hier continuïteit voor de jeugd door middel van een structureel activiteitenaanbod. Zo zijn de kinderen wekelijks aan het bewegen, leren ze samen spelen en daarnaast draagt dit bij aan de vermindering van overlast in de buurt. Samen spelen is de rode draad in al onze programma’s, deze start bij de allerkleinsten en komt iedere activiteit weer naar voren op de eigen niveaus van de deelnemers.