Streetwise

Streetwise kenmerkt zich door een losse aanpak welke ruimte vrijlaat voor jongeren(12-15 jaar en 16+) om zelf met wensen en initiatieven te komen. Er wordt naar jongeren geluisterd en ze worden serieus genomen. Hierdoor ontstaat er een vertrouwensband met de doelgroep. Streetwise biedt stageplekken, een zakgeldtraject en leerwerplekken. Dit specifiek voor de doelgroep uit de wijk. Streetwise is de ideale vindplaats voor partnerorganisaties in de keten van het Sociaal Domein. Door de vertrouwensband komen hulpvragen sneller bij onze medewerkers terecht waardoor de hulpvrager door SCIANDRI kan worden doorverwezen en warm overgedragen worden naar de juiste organisatie. Bijkomende effecten van dit project zijn dat de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot, overlast die jongeren veroorzaken wordt teruggedrongen en de sfeer in de wijk onder de jongeren wordt vergroot. Doordat de jongeren deelnemen aan de sportactiviteiten komen zij in beweging, leren leeftijdsgenoten kennen en hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding.