VB squad Amsterdam Noord

Vier weken geleden is SCIANDRI in Amsterdam-noord samen met netwerkpartners Dock en Streetcorner begonnen aan een project genaamd: VB Squad.

Zes jongeren in de Vogelbuurt willen hun talenten ontwikkelen en zich in zetten voor de wijk. Omdat zij behoren tot een doelgroep die een voorbeeld kan zijn en tegelijkertijd dicht aan zit tegen mogelijk afglijden willen we daar als organisaties samen met de gemeente energie in steken.

Het door ons ontwikkelde project is een leer- werktraject. Het idee is dat de jongeren in koppels van twee, twee maanden bij elke organisatie meelopen en eenmaal per maand met elkaar thema’s bespreken. We geven het project handen en voeten door enkele springplanken met de jongeren te ontwikkelen. De meeste jongere zitten momenteel in de vierde klas. Zij moeten voor april zich aanmelden voor een opleiding. Dat brengt veel met zich mee, hierbij krijgen de jongeren ondersteuning bij het vinden van een passende opleiding op het MBO. De duur van ons project is 6 maanden met een nazorgtraject van 6 maanden.

Doel: vroeg-signalering, preventie en talentontwikkeling.

We onderscheiden 5 onderdelen:

1. Vaststellen interesses

2. Leren in themabijeenkomsten

3. Werken door stage/meelopen

 4. Vieren, afronding

5. Vervolg, zelf aan de slag

Dit zijn leuke, maar vooral educatieve bijeenkomsten. Zo komt er elke vier weken een thema in de aandacht. De zelfgekozen thema’s zijn voor de beoogde doelgroep relevant en actueel. Deze jongere kunnen al op een vroege leeftijd met thema’s als criminaliteit en middelengebruik te maken krijgen. Soms dit zelf ervaren of door een oudere broer en/of zus. De jongeren geven zelf invulling aan het thema dat zij bespreekbaar willen maken. We bespreken het inclusief een educatief bezoek naar bijv. een gevangenis, ziekenhuis of de 2e kamer. Hieronder een aantal educatieve thema’s die door de jongere zijn gekozen:

  • –  Criminaliteit
  • –  Middelengebruik (lachgas, softdrugs, gameverslaving)
  • –  Politiek, jij en de maatschappij
  • –  Sport & Masterclass

Een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten is de preventieve werking. Hoe te voor elkaar krijgen dat deze jongeren, die opgroeien in kwetsbare wijken kansen krijgen. Met een werkmap worden doelen gesteld en bewust gewerkt aan doelen en vaardigheden. Hiermee wordt niet alleen het zelfinzicht, kennis en leervermogen vergroot, maar ook bepaalde vaardigheden geleerd. Denk aan creativiteit, discipline, samenwerken, plannen en organiseren. Ook stomen we hen klaar om na afronding zelf in staat te zijn een themabijeenkomst te organiseren en er zelf iets over vertellen.

Parallel aan de themabijeenkomsten lopen de jongeren stage. Zij krijgen de mogelijkheid om zich maatschappelijk in de wijk in te zetten. Ze krijgen de kans om als positief rolmodel in de wijk te werken. Zij assisteren bijvoorbeeld bij Dock jongerenwerk of Sciandri sportbuurtwerk activiteiten. Tevens kan er gekeken worden of bepaalde jongeren bij andere organisaties kunnen werken. Gedurende zes maanden zullen de jongeren 2 keer 4 uur per week, afhankelijk van talent en aansluiting bij reguliere bijeenkomsten meelopen. Per jongeren stellen we vast op welke dagen dit past naast hun schoolrooster. Dit wordt gepland in overleg met hun begeleider. De doelgroep wordt ondersteunt. Jongeren krijgen hiermee de kans om uit te groeien tot jongere leiders, ofwel goede voorbeelden voor leeftijdsgenoten in de eigen buurt. Hierbij wordt zowel de maatschappelijke als persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd.

Zij dragen trainingspakken die zij zelf hebben ontworpen. Hiermee wordt zowel de zichtbaarheid in de wijk vergroot en het positieve uitgedragen bij leeftijdgenoten.
Voor deze stage-uren ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding passend bij hun leeftijd. Conform de landelijke richtlijnen.