Onze Activiteiten

SCIANDRI Al 20 jaar de vertaler van maatschappelijke verantwoordelijkheid

SCIANDRI bestaat in 2021 alweer 20 jaar! Al 20 jaar vertalen wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid, bedrijven, verenigingen en goede doelen naar op maat gemaakte, sportgerichte programma’s. In 2021 zijn dit meer dan 120 activiteiten per week het gehele jaar door voor mensen van 4 tot en met 104 jaar.

Wij leveren maatwerk.

Als je alles wat SCIANDRI op locatie doet helemaal plat zou drukken dan is de essentie van de laagdrempelige sport en dus bewegen: “plezier”.

Plezier in het spelen, plezier in het aanleren van vaardigheden, plezier van werken aan je gezondheid en vooral plezier in het omgaan met elkaar in een veilige omgeving. Vanuit de inclusieve gedachtengoed telt en doet iedereen mee bij SCIANDRI! Rangen, standen, leeftijden, cultuur, LHBTQ en alles wat je bent of wilt zijn, JIJ telt mee!

Met ‘Plezier’ als uitgangspunt, leveren wij maatwerk. Maatwerk is ons werk. Dit zegt eigenlijk al genoeg. Door onze jarenlange ervaring op locaties direct in de woonomgeving van diverse doelgroepen, in goed overleg met onze opdrachtgevers en samen met partners en/of organisaties, weet SCIANDRI dat maatwerk het verschil maakt. Eén activiteit op twee verschillende locaties zijn nooit hetzelfde. Iedere deelnemer is uniek en iedere locatie en doelgroep heeft zijn eigen behoeften. Het leuke hiervan is: waar behoefte aan is, creëren wij!

Om bovenstaande tekst concreet te maken doen wij onderstaand een greep uit ons activiteitenaanbod.


SPORTMIX

Sportmix is gericht op deelnemers van 6 tot en met 12 jaar. De inhoud van de sportmix activiteiten kent verschillende thema’s en wordt er geluisterd naar de wensen en behoeftes van onze deelnemers. Tikspelen, balspelen, estafettevormen en toernooivormen in verschillende sporten komen aan bod.

Lees meer…


STREETWISE

Streetwise kenmerkt zich door een losse aanpak welke ruimte vrijlaat voor jongeren(12-15 jaar en 16+) om zelf met wensen en initiatieven te komen. Er wordt naar jongeren geluisterd en ze worden serieus genomen. Hierdoor ontstaat er een vertrouwensband met de doelgroep. Streetwise biedt stageplekken, een zakgeldtraject en leerwerplekken.

Lees meer…


MEIDENSPORT

Het doel van deze activiteit is het aanbieden van sportactiviteiten waarbij meiden alleen tegen en met meiden spelen. Deze activiteiten worden afgestemd op de belevingswereld van de deelnemende meiden. We verzorgen trainingen, uitwisselingsmomenten, toernooien en wedstrijden en helpen de meiden met het doorgeleiden naar een structureel sportaanbod.

Lees meer…


VOLWASSENEN- EN SENIORENACTIVITEITEN

Denk aan eenzaamheid en sociale isolatie. Veel ouderen komen de deur niet of nauwelijks meer uit en gaan minder alleen op pad voor een wandeling. De veiligheid speelt hier een rol in. Voor deze doelgroep hebben wij een aantal op maat gemaakte programma’s ontwikkeld.

Lees meer…


VAKANTIE- EEN EENMALIGE ACTIVITEITEN

De vakantie- en eenmalige activiteiten kenmerken zich door een laagdrempelig sportief programma dat wordt georganiseerd aan de hand van verschillende thema’s zoals: Halloween en de Olympische spelen.

Lees meer…


SCHOOLACTIVITEITEN

Denk aan Tussenschoolse, naschoolse en bredeschool activiteiten. Tijdens deze activiteiten kunnen leerlingen van het basisonderwijs nieuwe activiteiten uitproberen en misschien een nieuwe hobby ontdekken.

Lees meer…


SPORTBUURTCOACH

Als buurtsportcoach heb je de hoofdtaak om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Natuurlijk doe je dat niet alleen. De buurtsportcoach legt verbinding tussen sportaanbieders zoals verenigingen en bijvoorbeeld met het welzijnswerk, de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de kinderopvang en scholen in zowel het basis en middelbaar onderwijs.

Lees meer…


OVERIGE PROGRAMMA’S

Gezondheids- en leefstijlevenementen;
Evenementen welke zijn ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen gericht op gezondheid en leefstijl. Op deze volledige maatwerkevenementen worden in samenspraak met de opdrachtgever samengesteld. Denk aan Fittestdagen, Ramadansport en Valpreventie. Werk Participatie Inkomen activiteiten

Young Company
Een door SCIANDRI ontwikkeld leer-/werkprogramma. Samen met organisaties welke onder andere werken om jongeren kansen te geven en hen de weg te wijzen in onze samenleving. Het idee is dat zes jongeren, zes maanden meelopen in de praktijk en per maand met elkaar thema’s bespreken. Het doel van dit project is om kwetsbare jongeren perspectief en kans te kunnen bieden om hun toekomst een positieve boost te geven. Ook kijken we hier naar vroegtijdige signalering, preventie en talentontwikkeling.

Bedrijfs- / goede doelen evenementen

Welke vertaling kan SCIANDRI voor u maken?